fullsizeoutput_210b

Rahel Michel,
Malerin EFZ

Valmir Iljazi, Maler EFZ

Valmir Iljazi,
Maler EFZ Baustellenleiter SMGV